1. REKISTERIN NIMI
Jäsenrekisteri.

2. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Pohjoinen Rotukissayhdistys ry (POROK)
Osoite: c/o Anna Korhonen, Savottatie 45 D 16, 90420 Oulu
Puh. 050 410 9010 e-mail: sihteeri.porok@POISTAgmail.com
Varalla Riikka Turpeinen, e-mail: pj.porok@POISTAgmail.com
Yhdistysrekisterinumero: 159.253

3. REKISTERIN TARKOITUS
Listaus yhdistyksen jäsenistä.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi ja postiosoite. Jäsentyypit ovat varsinainen, varsinainen-ei kissalehteä, eläkeläis-, nuoriso-, perhe-, kasvattajan maksama-, ainais- ja kunniajäsen.

5. REKISTERIN TIETOLÄHDE
Tiedot rekisteriin merkitään jäsenen oman ilmoituksen mukaan.

6. REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS
Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja Suomen Kissaliitolle jäsenlehden postitusta, jäsenyhdistysten jäsenmäärän tarkistusta sekä kasvattajien jäsenyyden tarkistusta varten. Yhdistys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja muille kolmansille osapuolille, suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään suljettuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä muilla kuin rekisterin ylläpitäjällä.

8. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN
Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle varmistaakseen jäsentiedotteiden toimituksen oikeaan osoitteeseen.
Mikäli kohdan 8 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi.

Oulussa 1.11.2017

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n hallitus