Syyskokouskutsu 11.11.2020

05.10.2020

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n
Sääntömääräinen vaalikokous

Aika: Keskiviikkona 11.11.2020 klo 18.00
Paikka: Muskettikoira, Haaransuontie 10, Oulu

Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2021
6. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
7. Valitaan tilikaudelle 2021 toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8. Valitaan liittokokousedustajat vuodelle 2021
9. Esitetään tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2021
10. Päätetään jäsenmaksut vuodelle 2021
11. Päätetään toimihenkilöille maksettavista palkkioista
12. Hallituksen esitykset syyskokoukselle
13. Ilmoitusasiat
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen

Asia, jonka jäsen haluaa esittää kokoukselle on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle lokakuun loppuun mennessä.

Kokoukseen osallistujilta edellytetään kasvomaskin käyttöä. Mikäli koronarajoitukset eivät salli kokoontumista, syyskokous pidetään etäyhteydellä ja siitä tiedotetaan erikseen. 

Takaisin